Bijlage Samen naar 2030

Het Nivon bestaat in 2024 honderd jaar. Daar zijn we trots op en we gaan dat vieren. Tegelijkertijd willen we werken aan een aantal uitdagingen waar we in de 21e eeuw voor staan. Samen naar 2030 is een programma gericht op vernieuwing, verjonging en verduurzaming van het Nivon.

Binnen het programma gaan meerdere projecten lopen waarvan de eerste is gericht op het ontwikkelen van een breed gedragen langetermijnvisie: wat willen we met de vereniging, de accommodaties en activiteiten in de komende decennia? Wat vraagt het bestuurlijk, qua vastgoed? Hoe werk je in deze tijd met een vrijwilligersorganisatie? Wat gaat er goed, wat kan er beter?

1e fase

Het visie-project valt samen met de eerste fase van het programma omdat we als doel hebben gesteld vooral te gaan luisteren naar wat er leeft. In tegenstelling tot de gangbare bestuurscultuur van de laatste jaren waarin vooral reactief werd gehandeld wil Sn2030 actief op zoek naar de zichtbare en onzichtbare energie en niet alleen de bestaande mijnen exploiteren maar ook nieuwe ontdekken. Er zit meer goud in de 25.000 leden -denken we- dan we weten.

De eerste fase wordt afgesloten op de NR van dit najaar. In juni zullen we de resultaten presenteren van de gehouden enquête, de gesprekken die zijn gevoerd en de ingediende plannen en ideeën. Dit voorwerk wordt gecompleteerd met 3 of 4 regionaal te organiseren labs. Daarin willen we met enige tientallen geïnteresseerden werken aan het op de grond krijgen van wilde gedachten en fantasieën over de toekomst van het Nivon binnen het kader van de drie V’s.

De presentatie van de uitkomsten in de vorm van een visie op de toekomst kan dan dit najaar worden besproken met het CB, en vervolgens met de NR. Daarna zal dit proces van visie-vorming natuurlijk doorgaan. Nieuwe omstandigheden, kansen en bedreigingen, wensen en mensen blijven de visie op een zich weerbaar aanpassend Nivon steeds beïnvloeden.

Inhoud van de visie

Concreet gaat Sn2030 een visiedocument opleveren voor reizen en jongerenwerk, wandelen en natuurbeleving (samen activiteiten), voor afdelingen en accommodaties (samen locaties) waarin we nu -voorzichtig schetsend- de volgende hoofdstukken denken terug te vinden:

  • Mensen (talentontwikkeling, ondersteuning, rollen, communicatie)
  • Aanbod van activiteiten en locaties (gezellig, herkenbaar, van het gas, gevarieerd comfortabel, info en marketing)
  • Organisatie (spelregels, samenwerken, data/inzicht, gedeelde verantwoordelijkheden)