Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

Het Nivon heeft voor haar personeel en actieve vrijwilligers een contract met het bedrijf GIMD voor het beschikbaar hebben van een vertrouwenspersoon op dit gebied. Deze kan door de Nivon-werknemers en door de actieve vrijwilligers op steun en bijstand worden gevraagd.

Hieronder kun je als je bent ingelogd in Nivonline de gegevens bekijken van de contactpersoon.

Wat gaat er binnenkort nog worden geregeld?

Het Centraal Bestuur is bezig een interne Klachtenregeling Ongewenst Gedrag vast te stellen. De vertrouwenspersoon maakt daar onderdeel van uit maak ook een Interne Klachtencommissie Ongewenst Gedrag (IKOG). Zodra deze regeling en commissie is ingesteld, wordt dat hier gepubliceerd.

Melding klacht of ongenoegen?

Gasten en deelnemers aan activiteiten (bv reizen en cursussen) kunnen bij de Nivon-klachtencoördinator, Gerard de Jager terecht (klachten@nivon.nl)

Kijk hier voor het klachtenreglement of klik op de button hieronder.