Organisatie

Alles wordt georganiseerd door groepen vrijwilligers in het land, ondersteund door een klein landelijk bureau. Heb je een idee, of wil je een bepaalde activiteit organiseren die een bijdrage levert aan een eerlijke, sociale, groene en verdraagzame samenleving? Bedenk op welke plek in de vereniging je met je idee aan de slag zou willen gaan en neem contact op. Je kunt ook meehelpen bij een bestaande activiteit. Alles draait om ontmoeten, ontspannen, ontdekken en ontplooien. Nivon geeft daarbij ruimte aan de kracht van mensen, die met elkaar omgaan op basis van gelijkwaardigheid en gericht zijn op kennis delen.

Nivon Natuurvrienden logo

‘Nivon is een actieve ledenorganisatie die mensen verenigt en samen naar buiten brengt door het faciliteren van sociale en groene vrijetijdsbesteding.’

Missie en meer

Nivon staat voor Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk.

Wat wil het Nivon?

Nivon is een vereniging van mensen, die met elkaar en voor elkaar werken aan een samenleving die eerlijk en groen is. Nivon is gebaseerd op de sociaal democratische beginselen en werkt graag samen met andere organisaties. Nivon heeft daarvoor afdelingen, landelijke werkgroepen, Nivon Natuurvriendenhuizen en Nivonkampeerterreinen.

Waarom?

Nivon wil ruimte geven aan de kracht van mensen. Nivon-activiteiten krijgen betekenis als je deze activiteiten horizontaal kan verbinden met de missie en de visie van Nivon. Nivon kenmerkt zich als organisatie door zijn openheid en transparantie. De mensen gaan met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid, gericht op kennis delen.

Hoe dan?

Nivon biedt veel activiteiten, plekken en producten die ruimte geven aan de kracht van mensen. Dit kunnen reizen zijn waarin we samen op avontuur gaan, maar ook thema-activiteiten zoals éénouderweekenden, deze zijn terug te vinden bij de activiteitenkalender op nivon.nl. Daarnaast hebben we natuurlijk onze natuurvriendenhuizen of boeken over LangeAfstandWandelpaden (LAW’s) zoals het Pieterpad. Maar ook goede nieuwe ideeën zijn welkom: we zijn er tenslotte voor en door onze leden.

Voor wie?

Jongeren, ouderen, alleenstaanden, gezinnen, allochtonen, Nederlanders, natuurvrienden, mensenvrienden en meer: het Nivon is er voor iedereen die zichzelf en anderen wil versterken in hun zoektocht naar een eerlijke en groene toekomst.

Nivon telt 20.000 leden en is lid van de NFI (Naturfreunde Internationale). Dit is het grootste internationale netwerk van mensen voor cultuur en natuur.

Al 95 jaar VOOR & DOOR

Het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (IvAO) werd op 16 november 1924 opgericht. Vormgevers waren Koos Vorrink en Piet Voogd. Het voorbeeld was de in 1918 opgerichte AJC, die voor de opleiding van jongeren was bedoeld. De ouderen wilden dat ook wel en zo ontstond de IvAO. Bovendien hadden de vakbond en de SDAP (voorloper PvdA) een enorme behoefte aan getrainde en geschoolde kaderleden. De IvAO kwam ook voort uit de SDAP en NVV (Vakbond). Het doel was arbeidersontwikkeling (Instituut voor arbeidersontwikkeling!), er kwamen dan ook snel scholen en onderwijsopleidingen. De meeste mensen hadden toen slechts lagere school! In 1928 kwam daar de NARV bij, de Nederlandse Arbeiders Reis Vereniging (daar is de link met vakanties en huizen). En in 1928 werd het eerste Nederlandse natuurvriendenhuis opgericht: Krikkenhaar. Later kwamen daar nog het beheer van de lange-afstands-wandelpaden bij, met uitgave van bijbehorende gidsen zoals het Pieterpad, Drenthepad en vele andere.

Nivon is op deze manier van van oudsher verbonden met de Nederlandse arbeidersbeweging. In het begin van de 21ste eeuw staat de vereniging nog altijd als een huis, maar ook is de laatste tijd sprake van een heroriëntatie. De activiteiten en de sfeer van Nivon spreken mensen uit alle lagen van de bevolking aan. De vereniging draait al 95 jaar op actieve leden die zich uit enthousiasme en betrokkenheid inzetten voor Nivon op vele verschillende manieren.

Lees meer over de missie van Nivon op nivon.nl