Klimaatrechtvaardigheid – Solidariteit met onze zusterorganisatie in Senegal

In 2004 werd in Dakar het eerste en enige Natuurvriendenhuis in Afrika geopend. Het huis biedt niet alleen 50 overnachtingsplekken met volledige verzorging, maar beschikt ook over 2 conferentieruimten, een klein ecologiemuseum en er is een boomkwekerij aan verbonden, waar jaarlijks 50.000 bomen worden gekweekt

Het Natuurvriendenhuis dient als informatiecentrum voor meer milieubewustzijn. Vrijwilligers geven cursussen over milieubescherming, of verzorgen de opleiding tot eco-gids. Er vinden seminars en bijeenkomsten plaats over

Ernstige wateroverlast

Als gevolg van wateroverlast in augustus 2021 met als gevolg veel schade aan het natuurvriendenhuis, moet er aanzienlijk  geïnvesteerd worden in herstel van de vloer van het en er moeten voorzieningen worden getroffen om herhaling te voorkomen, zoals de verplaatsing van de ingang en aanpassing van het terrein rondom het pand, om het water beter af te laten vloeien.

Bovendien moet een pomp worden aangeschaft, bedoeld als laatste redmiddel voor als het water niet meer te stuiten is. De te nemen maatregelen vragen om een investering van
€ 20.000. Daar de volgende moessonperiode alweer nadert, is al een begin gemaakt met de werkzaamheden.

Het beleid van de Natuurvrienden Internationale is onder meer gericht op klimaatrechtvaardigheid: Een van de doelstellingen van de Natuurvrienden Internationale is een bijdrage te leveren aan:

duurzame ontwikkeling in landen in het Globale Zuiden door middel van maatregelen tot democratisering, het terugdringen van armoede, het creëren van klimaatrechtvaardigheid en Het veiligstellen van ecologische hulpbronnen.

In 2017 heeft het NFI-congres in Lage Vuursche dat zo besloten. Als logische consequentie daarvan heeft ons Centraal Bestuur besloten een bijdrage van € 1000 naar de ASAN over te maken, € 500 hadden wij van de NFI ontvangen als erkenning voor de wijze waarop wij in 2021 inhoud hebben gegeven aan de viering van de Natuurvrienden-dag met een actie voor het Natuurvriendenproject in Srebrenica. Dat bedrag hebben wij verdubbeld.