De Vereniging

Missie en meer

Wat wil het Nivon?

Het Nivon is een vereniging van mensen, die met elkaar en voor elkaar werken aan een samenleving die eerlijk is en groen. Het Nivon is gebaseerd op de sociaal democratische beginselen en werkt graag samen met andere organisaties. Het Nivon heeft daarvoor afdelingen, landelijke werkgroepen, Nivon Natuurvriendenhuizen en Nivonkampeerterreinen.

Het Nivon telt bijna 20.000 leden en is lid van de NFI (Naturfreunde Internationale). Dit is het grootste internationale netwerk van mensen voor cultuur en natuur.

Waarom?

Het Nivon wil ruimte geven aan de kracht van mensen. Nivon-activiteiten krijgen betekenis als je deze activiteiten horizontaal kan verbinden met de missie en de visie van het Nivon. Het Nivon kenmerkt zich als organisatie door zijn openheid en transparantie. De mensen gaan met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid, gericht op kennis delen.

Het Nivon is een ledenorganisatie voor en door leden en bestaat dit jaar 91 jaar.

Hoe dan?

Het Nivon biedt veel activiteiten, plekken en producten die ruimte geven aan de kracht van mensen. Dit kunnen reizen zijn waarin we samen op avontuur gaan, maar ook thema-activiteiten zoals  eenouderweekenden, deze zijn terug te vinden bij de activiteitenkalender. Daarnaast hebben we natuurlijk onze natuurvriendenhuizen of boeken over LangeAfstandWandelpaden (LAW’s) zoals het Pieterpad.  Maar ook goede nieuwe ideeën zijn welkom: we zijn er tenslotte voor en door onze leden.

Het Nivon is lid van de NFI (Naturfreunde Internationale), het grootste internationale netwerk van mensen voor cultuur en natuur.

Voor wie?

Jongeren, ouderen, alleenstaanden, gezinnen, allochtonen, Nederlanders, natuurvrienden, mensenvrienden en meer: het Nivon is er voor iedereen die zichzelf en anderen wil versterken in hun zoektocht naar een eerlijke en groene toekomst.

Al 95 jaar VOOR en DOOR

Het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (IvAO) werd op 16 november 1924 opgericht. Vormgevers waren Koos Vorrink en Piet Voogd. Het voorbeeld was de in 1918 opgerichte AJC, die voor de opleiding van jongeren was bedoeld. De ouderen wilden dat ook wel en zo ontstond de IvAO. Bovendien hadden de vakbond en de SDAP een enorme behoefte een getrainde en geschoolde kaderleden. De IvAO kwam ook voort uit de SDAP (voorloper PvdA) en NVV (Vakbond). Het doel was arbeidersontwikkeling (Instituut voor arbeidersontwikkeling!) er kwamen dan ook snel scholen en onderwijsopleidingen. De meeste mensen hadden toen slechts lagere school!)In 1928 kwam daar de NARV bij. De Nederlandse Arbeiders Reis Vereniging (daar is de link met vakanties en huizen).  En in 1928 werd het eerste Nederlandse natuurvriendenhuis opgericht: Krikkenhaar.Later kwamen daar nog het beheer van de lange afstandwandelpaden bij, met uitgave van bijbehorende gidsen zoals het Pieterpad, Drenthepad en vele andere.

Het Nivon is op deze manier van van oudsher verbonden met de Nederlandse arbeidersbeweging. In het begin van de 21ste eeuw staat de vereniging nog altijd als een huis, maar ook is de laatste tijd sprake van een heroriëntatie. De activiteiten en de sfeer van het Nivon spreken mensen uit alle lagen van de bevolking aan. De vereniging draait al 90 jaar op actieve leden die zich uit enthousiasme en betrokkenheid inzetten voor het Nivon op vele verschillende manieren.