Bijeenkomst vrijwilligerscoördinatoren

Wanneer?

Op 1o december is er in De Amershof een bijeenkomst voor de vrijwilligerscoördinatoren. De dag zal beginnen om 10:30. Meld je via onderstaand formulier aan.

Wat?

Een bijeenkomst speciaal voor de Coördinatoren vrijwilligers om elkaar, nu het weer kan, te ontmoeten, kennis uit te wisselen en te spreken over het coördineren van vrijwilligerswerk.

Agenda

  • Ontvangst vanaf 10.30
  • 11.00 uur tot 12.00  

Inleiding door Hanneke, (voor de mensen die haar niet kennen, Hanneke is docent van de huiswachtencursus en zelf ook Huiswachten coördinator).

Gesprekspunten zijn: Gastvrijheid, flexibel roosteren, werving, binden en boeien enz.

  • 12.00 uur tot 12.30

Presentatie van het onderzoek van 2 BUAS studenten die het afgelopen jaar  aspecten van het vrijwilligersmanagement hebben onderzocht. De volgende aspecten zijn daarbij onderzocht:

  1. Informatievoorziening, wat/welke informatie willen de vrijwilligers ontvangen?
  2. Hoe willen vrijwilligers gewaardeerd en beloond worden?

Wij gaan over de uitkomsten met elkaar in gesprek.

  • 12.30 tot 13.30 lunch
  • 13.30

Casusbespreking, hiervoor vragen wij jullie om voor 1 december  jullie vragen / bespreekpunten/situaties aan ons toe te sturen, dat kan onder andere via het formulier hieronder.

Sorry. Je moet ingelogd zijn om dit formulier te bekijken.